Uut Naoberschap Ontstaon

Het laatste nieuws van de Stuurgroep

Na ons laatste bericht aan de ouders en een aantal publicaties in de pers is het rondom het samenwerkingsverband UNO ’21 even stil geweest. Dat betekent niet dat we in de tussentijd stil hebben gezeten.
Het tegendeel is waar. We willen jullie hierover in deze nieuwbrief nader informeren. Het is onze bedoeling dat wij deze vanaf nu regelmatig uitbrengen. Dit is het allereerste exemplaar. In deze eerste uitgave proberen we jullie een beeld te schetsen wat er tot nu toe is gebeurd en wat er op korte termijn van ons verwacht mag worden.
Veel leesplezier toegewenst!

Tijdsplanning UNO ’21

(Onder voorbehoud situatie coronavirus)

februari • beoordeling plannen door leden / besturen van de deelnemende verenigingen
• presentatie kleding
• presentatie nieuwe sponsoren
maart / april • clinics minipups
• informatiebijeenkomsten ouders / verzorgers en spelers
• presentatie kleding
• presentatie nieuwe sponsoren
mei / juni • inschrijving teams bij de KNVB
juli • vakantie
augustus • start trainingen
september • start competitie

Samen sterker

Op dit moment zijn de voorbereidingen voor het vormen van de SJO UNO ’21 in volle gang. Dit initiatief is ontstaan vanuit een visie die alle deelnemende verenigingen delen: de jeugd is gebaat bij het zoveel mogelijk spelen en trainen op een passend niveau.

Binnen de deelnemende verenigingen werd het naleven van deze visie steeds moeilijker. Door afnemende ledenaantallen ontstond er een steeds groter verschil op het gebied van leeftijd en niveau. Het gevolg: spelers die onder hun eigen niveau spelen, worden mogelijk onvoldoende uitgedaagd. Andersom wordt van spelers die boven hun eigen niveau spelen mogelijk te veel verwacht. In beide gevallen kan de motivatie bij spelers afnemen en dit spelers beperken in hun ontwikkeling.

Door het samenvoegen van de jeugdafdelingen van de verschillende verenigingen ontstaat een vereniging met ca. 250 jeugdleden. Hierdoor kan er voor elke leeftijdscategorie een team worden gevormd en verwachten we dat de teams meer op een vergelijkbaarder speelniveau kunnen worden ingedeeld. Ook kan de oefenstof op trainingen en in wedstrijden worden aangepast naar de verschillende behoeften bij de spelers. Dit moet ertoe leiden dat zowel de prestatieve als de meer recreatieve spelers beter kunnen worden uitgedaagd naar een voor ieder realistisch niveau.
Door samen te werken denken we dat de bovenstaande visie veel beter kan worden gerealiseerd dan binnen de afzonderlijke verenigingen. Met dat besef willen de verenigingen zich maximaal blijven inzetten om alle jeugd in en rond Borculo een maximale spelvreugde te bieden op zowel prestatief als recreatief niveau. 

Het logo van UNO ’21

Heel trots zijn wij om het logo van
UNO ’21 te kunnen onthullen.

Het logo is ontworpen door Saskia Schuler van Greative [web]design waarvoor we heel hartelijk voor bedanken!

Contact met UNO ’21

Als er vragen en / of opmerkingen zijn, kunnen jullie deze via info@uno21.nl onder onze aandacht brengen.

Ook aanmeldingen om als vrijwilliger aan de slag te gaan zijn nu al van harte welkom!

Speellocaties

De nieuwe samenwerking levert voor alle verenigingen de mogelijkheid tot een gewenste gelijkwaardigere indeling. Om deze voordelen te realiseren, vraagt dit van spelers en ouders mogelijk wel wat flexibiliteit. Dit omdat er meerdere accommodaties zijn. De bedoeling is om wedstrijden en trainingen per team zoveel mogelijk naar verhouding te verdelen over de complexen van de verenigingen waar de spelers in het team lid zijn.

We weten nog niet exact hoe dit eruit gaat zien omdat we nog druk aan inventariseren zijn. We zullen bij onze keuzes altijd het belang van de jeugdspelers voorop laten staan. Verhalen zoals “bij UNO ’21 wordt je kind van hot naar her gesleept”, kunnen wij nu al wel naar het rijk der fabelen verwijzen.

In het vroege voorjaar zullen wij bijeenkomsten organiseren waarbij wij onze plannen voor spelers en ouders verder uit de doeken zullen doen. Hopelijk is het dan al mogelijk deze bijeenkomsten in onze sportkantines te houden. Mocht dat niet zo zijn dan zullen wij digitale sessies organiseren.

Tijdsplanning UNO ’21

(Onder voorbehoud situatie coronavirus)

februari • beoordeling plannen door leden / besturen van de deelnemende verenigingen
• presentatie kleding
• presentatie nieuwe sponsoren
maart / april • clinics minipups
• informatiebijeenkomsten ouders / verzorgers en spelers
• presentatie kleding
• presentatie nieuwe sponsoren
mei / juni • inschrijving teams bij de KNVB
juli • vakantie
augustus • start trainingen
september • start competitie

Wat is een SJO?

De nieuw op te zetten samenwerking krijgt de vorm van een SJO. Deze afkorting staat voor Samenwerking Jeugd Opleiding.

Dit betekent dat er een nieuwe jeugdvereniging (de SJO, in ons geval UNO ’21) wordt opgericht waarin de jeugdleden van de deelnemende verenigingen mogen spelen. Zij blijven wel lid van de afzonderlijke verenigingen.

De nieuwe SJO is binnen de KNVB een aparte vereniging met zijn eigen kader en identiteit. Zo blijft de binding met de verenigingen intact, terwijl wel van de voordelen van een groter aantal jeugdleden kan worden genoten.

Clinics Minipups

De komende maanden zullen er op wisselende locaties voetbalclinics worden gehouden voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar.

Deze clinics zijn voor de kinderen die al voetballen, maar daarnaast ook gratis toegankelijk voor vriendjes, vriendinnetjes.

Kortom voor iedereen die zin heeft om eens een balletje te trappen.

Werkgroepen

Inmiddels zijn de verkennende gesprekken over de samenwerking afgerond en zijn we begonnen aan de meer inhoudelijke discussies. Naast de stuurgroep is ook een viertal werkgroepen aan de slag gegaan om UNO ’21 vorm te geven. Deze werkgroepen leveren samen een bijdrage aan het plan van de SJO. Wanneer er een uitgewerkt plan ligt zullen we dit aan de deelnemende verenigingen presenteren. Onderstaand een overzicht van de werkgroepen met daarbij de belangrijkste aandachtgebieden.

Sponsoring Financiën
– werving nieuwe sponsoren
– Voorstellen nieuw tenue
– gelijktrekken contributiebijdrage
– opstellen begroting
Technische zaken Minipups
– indelingen teams
– bepalen speellocatie(s)
– promoten voetbal 4 t/m 7 jaar
– organiseren clinics

UNO ’21 in het nieuws

Uut Noaberschap Ontstoan: nieuwe voetbalclub voor jeugd in Berkelland heet UNO’21

4 december 2020 – artikel lezen

EGVV, GSV ’63, Sportclub Haarlo, VV Noordijk en v.v. Reünie bundelen krachten op gebied van jeugdvoetbal

4 december 2020 – artikel lezen

Jeugdvoetbal Borculo en omgeving krijgt nieuwe impuls

4 december 2020 – artikel lezen

EGVV
GSV '63
Sportclub Haarlo
VV Noordijk
v.v. Reünie