OVER UNO’21

UNO’21: Samen sterker

Op dit moment zijn de voorbereidingen voor het vormen van de SJO UNO ’21 in volle gang. Dit initiatief is ontstaan vanuit een visie die alle deelnemende verenigingen delen: de jeugd is gebaat bij het zoveel mogelijk spelen en trainen op een passend niveau.

Binnen de deelnemende verenigingen werd het naleven van deze visie steeds moeilijker. Door afnemende ledenaantallen ontstond er een steeds groter verschil op het gebied van leeftijd en niveau. Het gevolg: spelers die onder hun eigen niveau spelen, worden mogelijk onvoldoende uitgedaagd. Andersom wordt van spelers die boven hun eigen niveau spelen mogelijk te veel verwacht. In beide gevallen kan de motivatie bij spelers afnemen en dit spelers beperken in hun ontwikkeling.

Door het samenvoegen van de jeugdafdelingen van de verschillende verenigingen ontstaat een vereniging met ca. 250 jeugdleden. Hierdoor kan er voor elke leeftijdscategorie een team worden gevormd en verwachten we dat de teams meer op een vergelijkbaarder speelniveau kunnen worden ingedeeld. Ook kan de oefenstof op trainingen en in wedstrijden worden aangepast naar de verschillende behoeften bij de spelers. Dit moet ertoe leiden dat zowel de prestatieve als de meer recreatieve spelers beter kunnen worden uitgedaagd naar een voor ieder realistisch niveau.
Door samen te werken denken we dat de bovenstaande visie veel beter kan worden gerealiseerd dan binnen de afzonderlijke verenigingen. Met dat besef willen de verenigingen zich maximaal blijven inzetten om alle jeugd in en rond Borculo een maximale spelvreugde te bieden op zowel prestatief als recreatief niveau. 

Wat is een SJO?

De nieuw op te zetten samenwerking krijgt de vorm van een SJO. Deze afkorting staat voor Samenwerking Jeugd Opleiding.

Dit betekent dat er een nieuwe jeugdvereniging (de SJO, in ons geval UNO ’21) wordt opgericht waarin de jeugdleden van de deelnemende verenigingen mogen spelen. Zij blijven wel lid van de afzonderlijke verenigingen.

De nieuwe SJO is binnen de KNVB een aparte vereniging met zijn eigen kader en identiteit. Zo blijft de binding met de verenigingen intact, terwijl wel van de voordelen van een groter aantal jeugdleden kan worden genoten.