Reglement schoolvoetbal 2022

Reglement Schoolvoetbal 2022 Gemeente Borculo

1. De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen en bepalingen van de KNVB en worden gespeeld op sportpark de Wildbaan van v.v. Reünie te Borculo.
2. Alle wedstrijden worden gespeeld met speelbal no. 5.
3. De scheidsrechters zullen, indien nodig, tijdens het spelverloop wijzen op de speciale pupillenregels.
4. Beslissingen van scheidsrechters zijn bindend  en protesten zijn derhalve niet toegestaan.
5. De wedstrijdduur bedraagt 18 minuten.
6. De deelnemende teams worden in poules verdeeld. Vervolgens worden er (halve) finale wedstrijden gespeeld.
7. De eindstand in de poules wordt bepaald door het aantal wedstrijdpunten. Bij gelijk eindigen beslist het doelsaldo. Wanneer het doelsaldo ook gelijk is, geeft het hoogst aantal gescoorde doelpunten de beslissing. Wanneer ook dat gelijk is, dan telt het onderlinge resultaat. Er dienen strafschoppen genomen te worden, als ook het onderlinge resultaat gelijk is.
8. In poule 5/6 word de beste nummer 2 van deze poules bepaalt door het nemen van  3 strafschoppen . ongeacht het aantal punten dat de nummers 2 uit elke poulebehaalt. Bij groep 7/8 gaat het om de beste nummer 2 van poule a/b/c . eerst gelden het aantal punten . aantal + doelpunten . doelpunten voor. Als er dan nog geen verschil is dan volgen er strafschoppen.
9. Het  begin- en eindsignaal van de wedstrijden wordt centraal via de geluidsinstallatie doorgegeven. Er word niet van speelhelft gewisseld.
10. De teams behoren 5 minuten voor aanvang van de wedstrijden bij het speelveld aanwezig te zijn. Wanneer een team te laat verschijnt, wordt de uitslag van de wedstrijd reglementair vastgesteld op 2-0 voor de tegenpartij.
11. Het eerstgenoemde team dient zorg te dragen voor shirts of hesjes(bij het secretariaat verkrijgbaar) van een afwijkende kleur. Zij verrichten de aftrap en verdedigen het doel dat het dichtst bij de kantine gelegen is.
12. De groepen 5/6 spelen op een ¼ veld en de groepen7/8 spelen op halve speelvelden met de zogenaamde pupillendoeltjes.
13. Aan dit schoolvoetbaltoernooi mogen teams deelnemen met speel(st)ers die tot dezelfde school behoren. Leerlingen mogen niet bij lagere groep mee doen.
14. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing, ongevallen, in ongerede geraakte voorwerpen etc. Wij adviseren begeleid(st)ers, geen kostbaarheden in de kleedruimtes achter te laten. Het verdient aanbeveling deze in te zamelen en mee naar het speelveld te nemen.
15. De aangemelde teams verplichten zich door de inschrijving, de bepalingen van het reglement na te komen.
16. In alle zaken waarin het reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding
17. Wij verwachten van elke school dat de teams worden begeleid door een volwassen begeleider.